صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت آموزشی 


با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت؛
تجلیل از اعضای کمیته اعتباربخشی و خود ارزیابی دانشکده داروسازی بندرعباس

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در مراسم تجلیل از اعضای کمیته اعتبار بخشی و خود ارزیابی دانشکده داروسازی بندرعباس گفت: دانشکده دارو سازی دانشگاه با توجه به نوپا بودن بعنوان یکی از دانشکده های مهم و اثر گذار در حوزه علوم دارویی و داروسازی است و تا کنون از عملکرد بسیار خوبی برخوردار بوده است.

دکتر حسین فرشیدی با اشاره به اینکه نوپا بودن دانشکده بعنوان یک امتیاز برای این مجموعه محسوب می شود افزود: نیروهای جوان و همچنین اساتید جوان فرصت بسیار خوبی برای آغاز یک رشد و توسعه علمی است؛ لذا باید در همین راستا از اساتید برجسته و حتی بازنشسته نیز بهره مند شد.

رئیس دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مراحل خود ارزیابی این دانشکده گفت: برگزاری جلسات اولیه، گردآوری اطلاعات و مطالعات میدانی، نشست هفتگی کارگروها، برگزاری پایش در مراحل مختلف و مرحله نهایی و همگی این فعالیت ها از بهمن ۹۸ تا کنون بعنوان مراحل اصلی خود ارزیابی دانشکده محسوب می شوند.

دکتر امید صفا افزود: کمیته خودارزیابی با کارگروهای مختلف تخصصی شامل: حوزه رسالت برنامه ریزی و اجرا، حوزه مدیریت و ساختار سازمانی، حوزه برنامه آموزشی (کوریکولوم)، حوزه ارزیابی دانشجو، حوزه دانشجویان، حوزه منابع، حوزه نیروی انسانی و اعضای هیأت علمی، حوزه پژوهش، پایش استانداردهای خود ارزیابی و ارسال گزارش نهایی خود ارزیابی دانشکده به دبیرخانه آموزش داروسازی و تخصصی طبق زمانبندی اعلام شده می باشد.

دکتر صفا خاطرنشان کرد: ارزشیابی بیرونی دانشکده توسط تیم ارزیاب معرفی شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی صورت می گیرد.

در ادامه با حضور دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه، دکتر حسنی آزاد معاون آموزشی دانشگاه، دکتر آقاملایی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دکتر صفا رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه از اعضای فعال کمیته اعتبار بخشی و خود ارزیابی دانشکده داروسازی با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.

 

دانشکده داروسازی بندرعباس

 

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٩  |  کد خبر : ٢٠٤٧٩ | تعداد نمایش خبر : 436
 

خروج