آموزش سلامت شاغلین و راهکارهای مدیریت استرس شغلی در میناب

دکتر حسینی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب گفت: کارگاه آموزشی ارگونومی و مدیریت استرس شغلی در راستای همکاری بین بخشی دستگاههای اجرایی شهرستان به منظور تامین سلامت و امنیت شاغلین بخشهای خصوصی و دولتی و همچنین شناسایی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار، در سالن شبکه بهداشت برگزار شد.

مهندس بقایی مسئول واحد بهداشت حرفه ای شهرستان ضمن تشریح اهمیت اجرای طرح مذکور و نقش موثر تحقق روابط بین سازمانی به منظور دستیابی به شاخصهای مطلوب ، در خصوص طب کار و بیماری های ناشی از کار به ارائه پروژه های عملیاتی تدوین شده پرداخت .

این کارگاه اموزشی با حضور با حضور نمایندگان ادارات تعاون، تامین اجتماعی، محیط زیست، صنعت و معدن و جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای اجرایی برگزار شد.

 

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٤ دی ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٣٦٣٥ | تعداد نمایش خبر : 381
 

خروج