صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت درمان 


نظارت بر رعايت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی امری الزامیست

مدیر نظارت و اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: نظارت بر رعايت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی امری الزامی است.

 

دکتر حمید نصیری  اظهار داشت: رعايت اصول و ضوابط فنی و مهندسی در بیمارستانها و مراکز درمانی، ضامن سهولت در روابط فضاها و گردش کار، ارتقاء کیفیت خدمات رسانی، افزايش رضايت پرسنل و ارباب رجوع و همچنین صرفه جويی در هزينه های ساخت و نگهداری می باشد و به منظور کاهش میزان مرگ و میر در هنگام بروز حوادث و بحرانهای طبیعی و غیر طبیعی، اعمال ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی در کلیه بیمارستانها و فضاهای درمانی الزامی می باشد.

 

دکتر نصیری با اشاره به اینکه بازدیدهای فنی، ساختمانی و تأسیساتی از مراکز درمانی استان جهت صدور مجوز تأسیس قبل از راه اندازی و همچنین در زمان بازدید های ادواری اعتبار بخشی از بیمارستانها صورت می گیرد، اعلام کرد: نشستی با هدف تدوین چک لیست منطبق بر استاندارد های اعتبار بخشی وزارت بهداشت و درمان، جهت بررسی نحوه ارزیابی استانداردها در حوزه فنی،ساختمانی و تاسیساتی در بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی با حضور کارشناسان دفتر فنی مهندسی دانشگاه در تاریخ ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید و مقرر شد در طی برگزاری چندین جلسه پی در پی و بررسی ضوابط موجود این چک لیست به صورتی واحد تدوین گردد و در دستور کار بازدید مراکز درمانی قرار داده شود.

 

معاونت درمان

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠  |  کد خبر : ٢٤٥٧٢ | تعداد نمایش خبر : 150
 

خروج