صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت آموزشی 


در همایش کشوری ارزشیابی اعضاء هیات علمی محقق شد؛
کسب عنوان آیین نامه برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط هرمزگان

 

ارتقای کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی دانشگاه های کشور محسوب می شود. در همین راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اقدام به تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی نموده است؛ که در همایش "ارزشیابی عضو هیات علمی" سال جاری به طور مشترک با تجربه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان آیین نامه های برتر بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شد.

دکتر حسین منتظرقائم، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت توسط کارشناسان معاونت آموزشی دانشگاه گفت: با توجه به اینکه در اغلب دانشگاه های کشور این آیین نامه همواره به دلایلی با کیفیت کافی انجام نشده است؛ در این راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با مدیریت مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، در سال 1396 اقدام به تدوين آيين نامه ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي نمود.

دکتر منتظر قائم از دلایل عمده کیفیت پایین ارزشیابی را انجام ارزشيابي كيفيت عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي در دانشكده هاي تابعه دانشگاه، صرفاً با استفاده از پرسشنامه نظرسنجي تدريس استاد از دیدگاه دانشجو، واضح نبودن سياستها و روشهاي ارزشيابي هيات علمي در خصوص بند 2 از ماده 2 آيين نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيات علمي دانشگاه (منابع و نحوه گردآوري اطلاعات، نحوه استفاده از نتايج ارزشيابي ها، چگونگي تضمين كيفيت فرايند ارزشيابي و... ) كه دغدغه هايي براي مسئولان دانشگاه، دانشكده ها و همچنين اعضاي هيات علمي ايجاد كرده بود. عنوان کرد.

وی رکود، عقب نشینی و کاهش کیفیت فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی، دیده نشدن و بی اثر بودن برخی فعالیت های آموزشی اعضای هیات علمی و در نهایت نيز تأكيد نقشه جامع علمي كشور و طرح تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي بر اهميت تقويت نقش آموزشي اعضاي هيات علمي را از دیگر دلایل عدم موفقیت این طرح در سایر دانشگاهها دانست.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تصریح کرد: ارتقای کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی دانشگاه های کشور محسوب می شود. عواملی همچون دیده نشدن و کم ارزش تلقی شدن تنوع فعالیتی اعضای هیات علمی در حیطه آموزش، عدم وجود نظام واحد و یکپارچه ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در دانشگاه و نبود محمل قانونی – اجرایی مناسب و محکم جهت در نظر داشتن نتایج ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضا از جمله مواردی هستند که تدوین و اجرای ساز و کارهای ارزشیابی را دچار مشکل نموده اند.

دکتر منتظر قائم يكي از ويژگي هاي اصلي این آیین نامه را توجه به فعاليت هاي آموزشي يك عضو هيات علمي به صورت حوزه ها و زير حوزه هاي خاص با در نظر گرفتن اولويت هاي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان عنوان کرد و اظهار داشت: از نتايج اين ارزشيابي نه تنها براي كمك به تصميم گيري در خصوص ارتقا مرتبه اعضاي هيات عملي كه براي ترفيع سالانه، كمك به عضو هيات علمي در خصوص خود شناسي آموزشي و كمك به تصميم گيري در خصوص تفويض مسئوليت هاي اجرايي و يا اعطاي امتيازات ويژه آموزشي به عضو هيات علمي نيز استفاده خواهد شد.

وی بیان کرد: آیین نامه نظام جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی عضو هیات علمی دانشگاه در همایش "ارزشیابی عضو هیات علمی" 23 و 24 آبان ماه سال جاری به طور مشترک با تجربه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان آیین نامه های برتر بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شده و در پنل اول اساتید و مدیران مراکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور (پیوست 1)، ارائه و مورد قدردانی قرار گرفت.

مجریان این طرح به ترتیب: دکتر حسین منتظر قائم، معاون آموزشی مرضیه برزگر، مسئول واحد دانش پژوهی و توانمند سازی اعضای هیات علمی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، دکتر الهام بوشهری، مدیر مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه، فواد جهاندیده، مسئول واحد ارزشیابی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و دکتر سمیره عابدینی، مسئول واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه می باشند.

 

 

 

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٣٠ آبان ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٣٣٢٥ | تعداد نمایش خبر : 459
 

خروج