صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت غذا و دارو 


توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان برگزار شد؛
وبینار یکسان سازی نحوه بازرسی ها در داروخانه ها

وبینار یکسان سازی نحوه بازرسی ها درداروخانه ها ویژه داروسازان شبکه های بهداشت و درمان و بازرسین داروخانه های استان  توسط مدیریت نظارت و ارزیابی دارو موادمخدر در معاونت غذا ودارو برگزار شد.

هدف از برگزاری این وبینار یکروزه، یکسان سازی و هدفمند کردن بازرسی از داروخانه ها بوده که با ایجاد سامانه تیتک و قابلیت هایی که این سامانه دارا است این امر محقق شده است.

در این جلسه ارائه بهینه خدمات دارویی و کاهش عوارض دارویی و جلوگیری از تخلفات  در داروخانه ها  آموزش داده شد. 

 

معاونت غذا و دارو

 

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٤٠٠  |  کد خبر : ٢٣٠٥٨ | تعداد نمایش خبر : 278
 

خروج