صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت توسعه و مدیریت منابع 


بازنگری در تدوین سالنامه های آماری

حکیمه رودگر، مسئول تدوین سالنامه های آماری گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در خصوص بازنگری در نحوه جمع آوری اطلاعات سالنامه آماری در سال 96 گفت: با توجه به رویکرد جدید گروه آمار نسبت به اصلاح فرایندهای شیوه تجمیع آمارهای مفید و کاربردی، نحوه ی تدوین و نوع شاخص های سالنامه های آماری بازنگری خواهد شد که این امر با برگزاری جلسات مستمر با معاونت های هفتگانه و ویرایش شاخص های آماری مربوطه در حال انجام است و می توان از آن به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای برنامه ریزی برای آینده و ارزیابی عملکرد گذشته یاد کرد.

مریم رضایی، رییس گروه آمار در ادامه افزود: سالنامه آماری، مجموعه ای از عملکردهای معاونت های تابعه دانشگاه می باشد که توسط همکاران مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جمع آوری می گردد و می تواند نمای کلی دانشگاه را از دید آماری نشان دهد و کمک مؤثری به تعیین شرایط موجود و ارزیابی عملکرد حوزه های مختلف دانشگاه در سال های اخیر نماید.

 

وی گفت: امید است که تصمیم گیری های مؤثر برای آینده دانشگاه بر اساس آمارهای موجود در نتایج ارائه شده در سالنامه موجب پیشرفت بیش از پیش مجموعه شود. 

 

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٩ دی ١٣٩٦  |  کد خبر : ١٠٤٨٠ | تعداد نمایش خبر : 874
 

خروج