صفحه اصلی > اخبار انتصابات 


مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امورخيرين سلامت منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر حسین فرشیدی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، دكتر عباس ابراهيمي به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امورخيرين سلامت منصوب شد.

متن این حکم به شرح زیر است:

باسلام واحترام

باتوجه به توانايي وتجربيات جنابعالي، به موجب اين ابلاغ به عنوان مشاوراينجانب ومسئول امورخيرين سلامت دانشگاه منصوب مي شويد.ازشماانتظاردارم بارعايت دقيق اصول قانون مداري، عدالت مندي، پاسخگويي، ارجحيت منافع عموم مردم، تكريم همكاران وارباب رجوع ، وبهره گيري ازنظرات كارشناسي ونقدسازنده ، وباسرلوحه قراردادن رويكرد دولت تدبير واميددراعتدال گرايي وخردورزي، حركت هدفمند وروان مجموعه دانشگاه به سوي اهداف عالي نظام سلامت، چشم انداز مورد انتظاردراستان را تسهيل نماييد.

تندرستي وسربلندي شمادرخدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ومردم شريف هرمزگان را، ازدرگاه خداوندمتعال خواستارم.

ضمنا" اهم وظايف شمابه شرح زيرابلاغ مي گردد:

1- پيشبرد اهداف وبرنامه هاي اقتصاد مقاومتي دردانشگاه

2-مديريت وراهبري براي جذب ظرفيت وكمك هاي خيرين دربخش سلامت، جهت اجراي موفقيت آميزبرنامه هاي سلامت دراستان خصوصا " تامين نيازهاي درماني ، تجهيزاتي وزيرساختي دانشگاه

3-شناسايي، هدايت وحمايت ازظرفيت هاي امورخيريه واوقاف درجهت توسعه وارتقاي سلامت دراستان

4-طراحي واجراي الگوي بومي جلب مشاركت هاي مردمي، سازمان هاي مردم نهادوخيريه هادرحوزه سلامت، همچنين سازماندهي، توسعه، تقويت وحمايت ازموسسات مربوطه وتوانمندسازي آنها

5-تلاش وپيگيري براي افزايش نقش مردم درمديريت حوزه سلامت وارائه راهكارهاي عملي براي كاهش تصدي گري دولت

6-تشويق وترغيب گروه هاي مختلف مردم، رسانه ها، فرهيختگان واصحاب فرهنگ وهنربراي جلب مشاركت وگسترش فعاليت هاي خيرين درحوزه سلامت، وجذب منابع غير دولتي براي توسعه خدمات سلامت

7-مستند سازي فعاليت هاي انجام شده در حوزه خيرين سلامت

 

دكتر حسين فرشيدي

رئيس دانشگاه

 

 

دکتر ابراهیمی

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٨ فروردين ١٤٠٠  |  کد خبر : ٢٢١٠٠ | تعداد نمایش خبر : 236
 

خروج