صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


آموزش فرآیند نظام ارجاع در شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: کاهش هزینه های درمانی، دسترسی آسان به خدمات درمانی و ارتقاء سطح کیفی خدمات با اجرای سیستم ارجاع محقق خواهد شد.

دکتر آمنه ماجدی در جمع پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی تحت پوشش و مسئولین پذیرش و امور عمومی مراکز گفت: یکی از مهمترین اهداف اجرای برنامه پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت، ارائه خدمات سطح بندی شده در قالب نظام ارجاع می باشد.

وی مزایای اجرای نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک از قبیل: صرفه جویی در وقت و جلوگیری از سرگردانی بیماران ، کاهش هزینه درمانی بیماران و دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی با تعرفه دولتی ، انتخاب درست مسیر درمان و تخصص مربوطه ، جلوگیری از مراجعه بیمار به پزشکان متعدد ، ارائه بازخورد نتیجه ارجاع از سطح بالاتر به پزشک خانواده جهت پیگیری و ارائه درمان بیمار را عنوان کرد.

در ادامه عبدالواحد دوشا مسئول آی تی شبکه، فرآیند ارجاع و نوبت دهی را به جمع حاضر آموزش داد.

 

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٢٦٩ | تعداد نمایش خبر : 285
 

 


خروج