صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان تاکید کرد:
برخورد با نانوایان مصرف کننده نمک بیش از حد استاندارد در نان
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان گفت: براساس آزمایشات انجام شده توسط واحد سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان از 16 نانوایی در سطح شهر و روستا در اردیبهشت ماه ۹۸، 63درصد نانوایان، نمک بالاتر از حد استاندارد داشته اند.

دکتر آمنه ماجدی افزود: با توجه به اینکه میزان مصرف نمک رابطه مستقیم با فشار خون افراد دارد و مصرف نان بعنوان غذای غالب در سفره مردم می باشد؛ بر رعایت مصرف نمک در خانوار تاکید کرد، و به همه متصدیان نانوایی هشدار داد: استاندارد میزان نمک (حداکثر یک درصد) را رعایت کنند و در صورت تخلف و تکرار، با انان برخورد خواهد شد.

وی ابراز کرد: معیاری كه بسی