صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


در راستای توانمندی پرسنل بیمارستان رستمانی پارسیان صورت گرفت:
آموزش مهارتهای ارتباطی به بیش از ۹۰ درصد پرسنل بیمارستان رستمانی
 

با همکاری واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان و مسئول آموزش بیمارستان رستمانی، کارگاه آموزش مهارتهای ارتباطی ویژه پرسنل بیمارستان رستمانی توسط کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت پارسیان برگزار شد.

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقاء سطح آگاهی پرسنل و افزایش تعاملات موثر و مثبت بین کارکنان عنوان کرد و گفت: مهارتهای ارتباطی اثر مستقیم روی سلامت روانی فرد دارد و باعث بهره وری شغلی، موفقیت و ارتقاء کیفیت زندگی می شود .

امید فامیل ستاری به پیامدهای فقدان مهارتهای ارتباطی اشاره کرد و افزود: تمامی آسیبهای فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط ناسالم دارند و تصحیح سوء برداشتها و سوء تفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط میسر است.

در این دوره کارگاهی، همکاران با انواع سبک های ارتباطی، مهارتهای حل تعارض و فنون مذاکره آشنا شدند.

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٣٢٣١ | تعداد نمایش خبر : 124
 

 


خروج