صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان:
اجرای سیستم ارجاع عامل مهمی در کاهش هزینه های درمانی بیماران است
 

دکتر آمنه ماجدی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان در جمع سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی گفت: سطح بندی نظام مراقبت سلامت و اجرای سیستم ارجاع علاوه بر ایجاد عدالت در دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز، باعث افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها شده و از تقاضاهای القایی پیشگیری می شود.

وی در ادامه با اشاره بر لزوم اجرای نظام ارجاع بر نحوه صحیح ارجاع به سطوح بالاتر توسط پزشکان مراکز تاکید کرد

دکتر ماجدی با اشاره بر این موضوع که برای اجرای هر چه بهتر این سیستم که در آن هم پیشگیری و خودمراقبتی در سطح اول و درمان با کیفیت در سطح دوم و هم کنترل منابع گنجانده شده است حلقه و رابط اصلی آن پرونده الکترونیک افراد تحت پوشش می باشد که باید توسط اعضای تیم سلامت به دقت تکمیل شود .

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان در پایان بیان داشت: در همین راستا همه بهورزان و مراقبین سلامت موظفند با سرعت و دقت اطلاعات بیمه ای افراد ، شماره تلفن و همچنین مراقبت ها را در پرونده الکترونیکی کامل نمایند .

 

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ١٤ مرداد ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٢٢٦٠ | تعداد نمایش خبر : 253
 

 


خروج