تشکیل جلسه شورای بهورزی شهرستان در ستاد شبکه بهداشت و درمان میناب
 

جلسه شورای بهورزی شهرستان میناب در محل شبکه بهداشت و درمان این شهرستان برگزار شد.

قنبر شاعری نماینده بهورزان، مسائل و مشکلات موجود در حوزه بهورزی را در سه بخش آموزشی، امنیتی و تجهیزاتی شرح داد و نمایندگان هر مرکز، مشکلات خاص مربوط به حوزه عملکردی خود را اعم از سلامت خانواده، بیماری ها و اینترنت بیان کردند.

دکتر محمدرضا حسینی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب در خصوص اهمیت شاخص های جمعیتی، سرانه جمعیتی و سرانه بهداشتی منطقه و همچنین اعتبارات شبکه صحبت نمود و از اهمیت آموزش و وضعیت کلاس های بازآموزی بهورز نیز سخن گفت و از بهورزان خواست که با توجه به احتمال بکارگیری نیروی جدید، با حساسیت بیشتری در انتخاب بهورز نقش داشته باشند.

دکتر حسینی همچنین پیشاپیش روز بهورز را به همکاران تبریک گفت.

جلسه شورای بهورزی شهرستان میناب با حضور دکتر حسینی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب، معاونین و بهورزان و نماینده آنها برگزار شد.

تاریخ درج خبر : سه شنبه ١٥ مرداد ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٤٠٨ | تعداد نمایش خبر : 239
 

 


خروج