صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت بهداشتی 


جلسه توجیهی و هماهنگی اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت برگزار شد
 

جلسه توجیهی و هماهنگی اجرای بسته خدمات پایه سلامت کارکنان دولت در سالن کنفرانس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

دکتر علی موصلی، معاون فنی حوزه معاونت بهداشتی گفت: جهت توانمندی های ذهنی، جسمی و روانی کارکنان و برای برآورده کردن نیازهای توسعه و پیشرفت جامعه و به منظور حفظ ارتقای سلامت کارکنان، اجرای بسته خدماتی الزامی می باشد.

دکتر موصلی با بیان اینکه اغلب کارکنان دولت به دلیل سبک زندگی ناسالم و کم تحرکی که دارند، در معرض خطر هستند، پیش گیری و تشخیص و درمان زود هنگام بیماریها را امری ضروری دانست و افزود: دستگاههای دولتی مکلفند که برنامه فعالیت ورزش کارکنان را فراهم سازند.