صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت آموزشی 


در همایش کشوری ارزشیابی اعضاء هیات علمی محقق شد؛
کسب عنوان آیین نامه برتر در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور توسط هرمزگان
 

 

ارتقای کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی همواره یکی از دغدغه های اصلی سیستم آموزشی دانشگاه های کشور محسوب می شود. در همین راستا معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اقدام به تدوین آیین نامه نظام جامع ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضاء هیئت علمی نموده است؛ که در همایش "ارزشیابی عضو هیات علمی" سال جاری به طور مشترک با تجربه ارائه شده توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان آیین نامه های برتر بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزیده شد.

دکتر حسین منتظرقائم، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ضمن ابراز خرسندی از کسب این موفقیت توسط کارشناسان معاونت آموزشی دانشگا