متخصص روانپزشکی شهرستان قشم گفت:
آشنایی با علایم، نشانه ها و اختلالات رایج روانپزشکی در بلایا و سوانح باعث کاهش آسیب های شایع خواهد شد
 

متخصص روانپزشکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم گفت: از اهـداف کلـی حمایت های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه، توانمند سازی آسیب دیدگان و ارتقاء مکانیسم های انطباقی آنـان اسـت.

دکتر نرگس شریف زاده با تأکید بر اهمیت نقش پزشکان خانواده در مداخله هنگام بلایا و سوانح، افزود:  در صورت عدم مداخله به موقع در واکنش های روانی بحران، اختلالات شایعی نظیر اختلال استرس حاد و استرس بعد از سانحه، سوگ عارضـه دار، افـسردگی اساسـی، افکـار خودکـشی، انـواع اخـتلالات اضطرابی، اختلالات شبه جسمی و سایکوز در حادثه دیدگان ایجاد می شود.

وی ضمن اشاره به  گروه های در معرض  خطر در بلایا و سوانح بیان داشت: در صورت عدم تشخیص به موقع و عدم شـناخت علایـم هـر یـک از اخـتلالات ذکـر شـده، بیماری در افراد بازمانده از سوانح و بلایا تثبیت می شود و سیر درمان به سختی صورت می گیرد.

دکتر شریف زاده بیان کرد: دارو درمانی، مدیریت علائم و نشانه ها و پیشگیری از عود، از جمله اقداماتی است که می تواند روند بهبود افراد آسیب دیده را سرعت بخشد.

در ادامه متخصص روانپزشکی بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم گفت: مداخلـه بـه موقـع در حوادث و بلایا از عوارض روانی و اجتماعی آن می کاهد؛ لذا توصیه می شود برنامه های آموزشی جهت اقشار مختلف جامعه و دست اندر کاران امر بهداشت و درمان تدوین و اجرا گردد .

هدف از برگزاری این کارگاه که به همت واحد سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم برگزار گردید، توانمند سازی پزشکان خانواده شاغل در مراکز خدمات جامع سلامت به منظور آمادگی و ارتقاء آنان در پیشگیری و مواجهه به هنگام با اختلالات ناشی از بلایا و سوانح در جمعیت تحت پوشش آنان می باشد. 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٤٦٢ | تعداد نمایش خبر : 177
 

 


خروج