صفحه اصلی > وبدای مراکز > حاجی آباد 


در کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان حاجی آباد مطرح شد؛
بهسازی کشتارگاه دام، آموزش بیماریهای دامی و بررسی وضعیت بهداشت گلخانه علی آباد
 

نخستین جلسه کمیته بهداشت کشاورزی شهرستان حاجی آباد در سال 98 با سه دستور کار و با حضور اعضای این کمیته درمحل شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که نمایندگانی از شهرداری، جهاد کشاورزی، دامپزشکی ،محیط زیست و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان در آن حضور داشتند سه دستور کار شامل پیگیری رفع نواقصات و بهسازی کشتارگاه، آموزش بیماریهای زئونوز به دامداران و بازدید بهداشتی از سایت گلخانه ای علی آباد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کارشناس سلامت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان در خصوص دستور کار پیگیری رفع نواقصات و بهسازی کشتارگاه گفت طی بازدیدهای انجام شده از کشتارگاه تحت نظارت شهرداری نواقصاتی در سیستم فاضلاب و دفع احشاء داخلی دامهای ذبح شده ، نواقصات ساختمانی و عدم رعایت بهداشت دیده شده است که شهرداری بعنوان متولی باید نسبت به رفع نواقص اقدام نماید زیرا این مقوله بطور مستقیم با سلامت شهروندان ارتباط دارد.

نماینده شهرداری حاضر در این جلسه نیز گفت: شهرداری شهرستان به جد بدنبال رفع نواقصات مشاهده شده است و با یک برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تمام مشکلات را برطرف خواهد کرد.

موضوع آموزش و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام به دامداران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد؛ کارشناسان بیماریهای شبکه بهداشت و درمان با همکاری واحد ترویج اداره جهاد کشاورزی کلاسهای آموزشی با موضوع تب مالت و تب کریمه کنگو در مناطق دامپرور و با ریسک بالا جهت مردم و دامداران برگزار کنند.

با توجه به مشکلات بهداشتی مشاهده شده در سایت گلخانه علی آباد و همچنین نیاز به آموزش کارگران شاغل در گلخانه ها در خصوص سلامت محیط کار و کاهش مواجهه با سموم بخش کشاورزی مقرر شد کارشناسان بهداشت حرفه ای و جهاد کشاورزی بازدید مشترکی از این سایت ها داشته باشند.

 

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٤٧٠٩ | تعداد نمایش خبر : 271
 

 


خروج