صفحه اصلی > وبدای مراکز > حاجی آباد 


برگزاری کارگاههای سلامت روان ویژه پزشکان طرحی، کارشناسان و کاردانان بهداشتی و بهورزان در حاجی آباد
 

بمنظور آشنایی پزشکان با برنامه های سلامت روان و بازآموزی جهت پرسنل شاغل در مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت شهرستان حاجی آباد، 4 کارگاه آموزشی با همت واحد سلامت روان حاجی آباد برگزار شد.

مریم سالاری کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آباد گفت: با توجه به اینکه پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی پزشکان طرحی هستند که جهت ارائه خدمت در مراکز مشغول بکار شده اند و با برنامه ها و دستورالعمل های اجرایی واحدهای مختلف آشتایی ندارند و از طرفی سایر پرسنل نظیر بهورز و کارشناسان نیز نیاز به باز آموزی دارند طی هماهنگی های انجام شده با متخصص اعصاب و روان شاغل در بیمارستان فاطمه الزهرا (س) 4 دوره کارگاه آموزشی جهت پرسنل مذکور با همکاری این متخصص برگزار شد.

وی در خصوص موضوعات این کارگاهها نیز گفت: یکی از موضوعات این کارگاهها برنامه حمایت های روانی و اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه بود که با هدف کاهش شیوع و پیشگیری از پیشرفت و تشدید عوارض روانی در حوادث غیر مترقبه، افزایش توان انطباق و آماده سازی بازماندگان، تقویت مهارتهای اجتماعی بازماندگان و بازسازی جامعه در دو سطح پزشکان ، کاردان و کارشناسان و بهورزان برگزار شد.

کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان حاجی آبادخاطر نشان کرد: با هدف ارتقاء سطح سواد سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد با برنامه های خود مراقبتی و کاهش انگ در سلامت روان نیز یک دوره کارگاه آموزشی خود مراقبتی در سلامت روان جهت پزشکان و مراقبین سلامت برگزار شد.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٢٤٠٤ | تعداد نمایش خبر : 229
 

 


خروج