صفحه اصلی > وبدای مراکز > بندر جاسک 


همزمان با ورود سامانه بارشی و احتمال بروز سیل در شهرستان جاسک؛
جلسه ستاد بحران در شبکه بهداشت و درمان جاسک تشکیل شد
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان جاسک از برگزاری جلسه مدیریت بحران با هدف آماده بودن مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی  و بیمارستان در مواقع بحران و کاهش خطرات خسارت های احتمالی سیل در شبکه بهداشت با حضور رییس بیمارستان و مسئول مدیریت بحران و دیگر مسئولین ستادی شبکه خبر داد.

دکتر عباس ابراهیمی با توجه به پیش بینی هواشناسی مبنی بر بارندگی شدید و احتمال وقوع سیل در روزهای آینده اعلام آماده باش کرد .

وی گفت : باید برای شرایط بحران آمادگی و برنامه ریزی نظام مند صورت گیرد، و این در صورتی انجام می شود که تیم بحران وظایف خ