صفحه اصلی > وبدای مراکز > بندرعباس 


طی 6 ماهه نخست سال جاری محقق شد؛
ارائه سی هزار و 431 خدمت سرپایی و بستری اورژانس در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
 

رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس از ارائه خدمت سرپایی و بستری اورژانس به سی هزار و 431 نفر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

دکتر محمد تمدن دار افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 7 هزار و 98 نفر از خدمات سرپایی و تعداد 23 هزار و 333 نفر از خدمات بستری اورژانس این مجتمع بهره بردند.

 دکتر تمدن دار با اشاره به اینکه بیشترین علت مراجعه به فوریتها و اورژانس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) در شش ماهه نخست سال 1398 بیماران ترومایی و حوادث ترافیکی و بیماریهای قلب و عروقی بوده است، گفت: تعداد 2 هزار و 781 نفر بیمار بدلیل تروما، تعداد 2 هزار و 393 نفر به جهت حوادث ترافیکی و یک هزار چهارصد و یک بیمار بدلیل بیماریهای قلب و عرق به این مجتمع مراجعه کردند که از این بین تعداد 217 نفر با سکته قلبی پذیرش و تحت درمان قرار گرفته اند.

وی ضمن بیان اینکه بیشترین آمار فوت مربوط به بیماران قلبی عروقی می باشد گفت: این یک زنگ خطر جدی است، که برای مقابله و پیشگیری باید افراد جامعه سبک زندگی خود را اصلاح و بازنگری کنند.

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) خاطر نشان کرد: یکی دیگر از عمده علل مراجعه بیماران  در شش ماهه نخست سال به این مرکز، گزش بود که تعداد 744 نفر با عقرب گزیدگی، 203 نفر با گزش حشرات و تعداد 32 نفر با مار گزیدگی مراجعه  و تحت درمان قرار گرفته اند.

 

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢١ مهر ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٨٩٧ | تعداد نمایش خبر : 121
 

 


خروج