صفحه اصلی > وبدای مراکز > بندرعباس 


طی 6 ماهه نخست سال جاری محقق شد؛
ارائه سی هزار و 431 خدمت سرپایی و بستری اورژانس در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس
 

رئیس مجتمع آموزشی، پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم (ص) بندرعباس از ارائه خدمت سرپایی و بستری اورژانس به سی هزار و 431 نفر در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

دکتر محمد تمدن دار افزود: در شش ماهه نخست سال جاری، تعداد 7 هزار و 98 نفر از خدمات سرپایی و تعداد 23 هزار و 333 نفر از خدمات بستری اورژانس این مجتمع بهره بردند.

 دکتر تمدن دار با اشاره به اینکه بیشترین علت مراجعه به فوریتها و اورژانس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) در شش ماهه نخست سال 1398 بیماران ترومایی و حوادث ترافیکی و بیماریهای قلب و عروقی بوده است،