مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک:
نظام ارجاع الکترونیک، هدایت درست بیمار در مسیر درمان است
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک گفت: در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، پزشک عمومی و تیم سلامت، مسئولیت مدیریت سلامت افراد و خانوارهای تحت پوشش خود را بعهده داشته و پس از ارجاع فرد به سطوح تخصصی، مسئولیت پیگیری اقدامات انجام شده را نیز بعهده دارند.

دکتر فروغ خردمند افزود: در حال حاضر سه سطح در نظام ارجاع درنظر گرفته شده است، خدمات سطح اول توسط واحدی در نظام سلامت مانند مرکز خدمات جامع سلامت روستایی یا مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی یا شهری ارائه می شود.

دکتر خردمند ابراز کرد: سطح دوم شامل خدمات تخصصی می شود که توسط واحدهای سرپایی و بستری در نظام سلامت ارائه می شوند، این خدمات شامل خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی، تدبیر فوریتهای تخصصی، اعمال جراحی انتخابی و اورژانس، اقدامات بالینی، خدمات دارویی و فرآورده های مربوطه، آزمایشگاهی و تصویر برداری است.

وی عنوان کرد: سطح سوم شامل خدمات فوق تخصصی می شود که شامل خدمات تشخیصی، درمانی و توانبخشی، تدبیر فوریتهای تخصصی، اعمال جراحی انتخابی و اورژانس، اقدامات بالینی، خدمات دارویی و فرآورده های مربوطه، آزمایشگاهی و تصویر برداری است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک اظهار داشت: هدف از نظام ارجاع این است که پزشک سطح یک بتواند همه خدمات مورد نیاز بیمار را ارائه داده و هرکجا که لازم دانست بیمار را به سطح بالاتر ارجاع دهد.

دکتر خردمند تصریح کرد: در این مراحل بیمار تصمیم گیرنده نیست، بلکه بر اساس تشخیص پزشک اقدامات درمانی برایش انجام می شود. اگر خودش بخواهد تصمیم بگیرد، باید در خارج از نظام ارجاع خدمت دریافت کند.

وی خاطر نشان کرد: پزشکی که در مرکز بهداشتی و درمانی مستقر است باید درمان بیمار را مدیریت کند و همین مدیریت درمان باعث می شود که بیماران درمان و خدمات بهتری را که لازم دارند، دریافت کنند و از ارائه خدمات اضافی جلوگیری می شود.

دکتر خردمند یادآور شد: شبکه بهداشت و درمان شهرستان بستک بعنوان یکی از مراکز پیشرو در اجرای نظام ارجاع الکترونیک در استان هرمزگان آمادگی کامل جهت پیوستن صد درصدی به سيستم ارجاع در نظام عرضه مراقبتهاي بهداشتي درماني دارد.

مهمترین مزایای اجرای نظام ارجاع و نوبت دهی الکترونیک را صرفه جویی در وقت و جلوگیری از سرگردانی بیماران، کاهش هزینه بیماران و دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی با تعرفه دولتی، انتخاب درست پزشک متخصصی و جلوگیری از مراجعه به پزشکان متعدد وغیر مرتبط، ارائه بازخورد نتیجه ارجاع از پزشک متخصصی به پزشک خانواده به منظور پیگیری و ادامه درمان بیمار و انجام مراقبت های مورد نیاز می باشد.

تاریخ درج خبر : شنبه ٢٢ تير ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٢١٨ | تعداد نمایش خبر : 197
 

 


خروج