صفحه اصلی > آرشیو خبر 


حادثه آتش سوزي بدلیل اتصال برق كولر درخوابگاه دانشجويي ريحانه هیچ مصدومی در بر نداشت
 

دکتر فاطمه نوروزیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان از بروز آتش سوزی مختصر امروز صبح در خوابگاه ریحانه دانشگاه علوم پزشکی خبر داد.

دکتر نوروزیان گفت: امروز صبح در حالیکه در خوابگاه 17 دانشجو حضور داشتند به دلیل اتصالی برق کولر در یکی از اتاقهای دانشجویان، آتش سوزی در ناحیه پنل جلوی کولر صورت می گیرد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه گفت: این حادثه خیلی سریع در محل اطفاء شده و هیچ خسارت جانی و مالی نداشته و در همان ساعت اولیه رییس دانشگاه و مدیر دانشجویی معاونت دانشجویی جهت پیگیری حال دانشجوها و بررسی علت آتش سوزی در محل حاضر می شوند.

وی افزود: با توجه به رخداد دوبار اتصالی در محل این خوابگاه به دستور رییس دانشگاه تا اطلا