صفحه اصلی > آرشیو خبر 


اجرای پروژه یکسان سازی آمار دستی و سیستمی "HIS" با حضور بیمارستان های پایلوت
 

 

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی روشهای الکترونیکی یکی از برنامه های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات نیز کمک به شناسایی و اصلاح فرایند های غیر الکترونیک در سطح دانشگاه می باشد . در همین راستا گروه آمار فرایند سنتی جمع آوری آمار در بیمارستان ها را شناسایی کرده و اصلاح و الکترونیکی کردن آن را در دستور کار خود قرار داد.

مریم رضایی رئیس گروه آمار گفت: با توجه به صرف هزینه و وقت زیاد توسط مسئولین وکارشناسان آمار در بیمارستان ها به منظور جمع آوری آمار روزانه فعالیت بیمارستان،  مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تصمیم به حذف آمار دستی و جایگزین نمودن سیستم اطلاعات بیمارستانی (HIS) را دراین  مهم گرفته است.

رضایی افزود: به همین منظور مرکز آموزشی درمانی پیامبر اعظم (ص) و کودکان بندرعباس به عنوان پایلوت انتخاب گردیدند؛ و پس از انجام فراخوان در کلیه بیمارستان ها ی استان و جمع آوری نظارت در این خصوص  در تیر ماه سال جاری اولین جلسه پروژه یکسان سازی آمار دستی و HIS برگزار شد.

وی ابراز کرد: در صورت حصول نتیجه مطلوب در این پروژه در مدیریت منابع و مصارف در بیمارستان ها گام بزرگی برداشته خواهد شد.

 

 


 

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٢٨٥ | تعداد نمایش خبر : 530
 

 


خروج