صفحه اصلی > آرشیو خبر 


با حضور مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار شد؛
جلسه تدوین سالنامه آماری ملی در واحد مدیریت آمار و فناوری دانشگاه
 

با توجه به رویکرد جدید مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت متبوع  در خصوص شیوه تجمیع آمار و نحوه ی تدوین پلت فرم ملی سالنامه آماری، جلسه ویدئو کنفرانسی در این خصوص با حضور گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاون آمار وزارت بهداشت و کارشناسان آمار دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد.

رئیس گروه آمار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: در ابتدای این وبینار، حسب دعوت معاون آمار وزارت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان اولین دانشگاه صاحب نظر پیشنهادات خود را ارائه داد.

رضایی افزود: وجود یک سالنامه آماری با شاخص های یکسان کشوری، موجبات وحدت رویه و امکان تحلیل شاخص کشوری را فراهم نموده و همچنین تعامل مستقیم با متولیان داده و  استفاده از ظرفیت های موجود در معاونت های تابعه بمنظور اخذ آمار صحیح و بروز  برای رسیدن به مرجعیت آمار در دانشگاه را به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص شیوه جمع آوری شاخص سالنامه  افزود: با توجه به استقرار اتوماسیون آماری هرمزگان و قابلیت ثبت و  تائیدیه دیتا در این سامانه توسط رابطین آمار در معاونت های هفتگانه، امکان خطا کاهش می یابد. ایشان این روش آمارگیری نیز جهت بهره برداری در سطح کشور پیشنهاد داده شد، که با استقبال اعضاء مواجه گردید.

در پایان کارشناسان گروه آمار دانشگاه، توضیحات و پیشنهادات فنی مربوط به شاخص های سالنامه را بصورت پیشرو ارائه دادند، که تحسین و تایید همکاران سراسر کشور را به دنبال داشت.

 

 


 

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٣ تير ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٠٥٩ | تعداد نمایش خبر : 376
 

 


خروج