صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت بهداشتی 


با حضور معاون و کارشناسان حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه در رودان صورت گرفت:
انجام پایش و نظارت دقیق از واحدهای بهداشتی درمانی
 

تیم مدیریتی معاونت بهداشتی دانشگاه با حضور دکتر جاودان؛ رئیس مرکز بهداشت استان و مدیران گروه های فنی و اداری و مالی مرکز بهداشت استان و مدیران گروه های فنی و اداری مالی مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان و واحدهای تابعه آن بازدید کردند.

در پایان بازدیدها، اعضای تیم پایش به ارائه گزارش بازدید خود پرداخته و موضوعات بهداشتی حوزه فنی مطرح و در مورد آنها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر جاودان گفت: خدمات در حوزه بهداشت باید به صورت تیمی صورت پذیرد؛ زمانی در امورات و در پیشبرد اهداف بهداشتی موفق خواهیم شد که ضمن انجام امورات تیمی، جلب مشارکت مردمی و سایر دستگاه ها را داشته باشیم.

 وی خواستار اهتمام ویژه مدیریت شبکه و ریاست مرکز بهداشت به ارتقاء شاخص های بهداشتی شد و افزود: با توجه به پتانسیل شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان، این موضوع اجرایی خواهد شد.

معاون بهداشتی دانشگاه اظهار داشت: زمانی ما می توانیم در شاخص های بهداشتی ارتقاء داشته باشیم که پرسنل حوزه بهداشت به این باور رسیده باشند که می توانند به این موضوع دست یابند.

در پایان سال جاری با مدیریت شبکه رودان و همراهی و تلاش های مدیران شبکه بهداشت و درمان آن شبکه شاهد تبدیل شدن شبکه مذکور به شبکه نمونه استانی هستیم.

 

وی در جمع بندی سخنان خود، خواستار مدیریت منابع به ویژه منابع انسانی و مالی در شبکه رودان شد.

تاریخ درج خبر : سه شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٨٧٣ | تعداد نمایش خبر : 249
 

 


خروج