صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت بهداشتی 


مدیرگروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان هرمزگان:
هرمزگان در برنامه بیماریابی و ثبت عفونت های بیمارستانی در بین 10 دانشگاه برتر کشور قرار دارد
 

کارگاه آموزشی عفونت های بیمارستانی با هدف آموزش کدهای عفونت بیمارستانی و نرم افزار جدید برای گروه هدف پزشکان، پرستاران کنترل عفونت بیمارستانی بیمارستان های استان و کارشناسان مسئول واحد مبارزه با بیماری های شهرستان های تابعه در محل سالن رازی معاونت بهداشتی برگزار شد.

دکتر رضا صفری؛ مدیر گروه بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان به ارائه شاخص های عفونت های بیمارستانی در استان پرداخت و افزود: دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در برنامه بیماریابی و ثبت عفونت های بیمارستانی در سامانه کشوری در بین 10 دانشگاه برتر قرار دارد.

 

در ادامه، چالش های برنامه مورد بررسی و راهکارهای پیشنهادی ارائه گردید.

تاریخ درج خبر : يکشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٦  |  کد خبر : ٨٨٥١ | تعداد نمایش خبر : 167
 

 


خروج