صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت بهداشتی 


معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان:
ارائه خدمات باید بر اساس بسته خدمات نوین سلامت صورت گیرد
 

جلسه شورای بهورزی دانشگاهی هرمزگان با حضور معاون بهداشتی دانشگاه و اعضای شورا در دفتر معاون بهداشتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، دکتر جاودان؛ معاون بهداشتی دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم و تقدیر از خدمات بهورزان، خانه های بهداشت و بهورزان را نماد نظام سلامت کشور دانست.  

معاون بهداشتی دانشگاه با اشاره به اجرای برنامه تحول نظام سلامت و همچنین ادغام خدمات جدید و تغییر سیمای بیماری ها در کشور، عنوان کرد: ارائه خدمات بایستی بر اساس بسته خدمات نوین سلامت صورت پذیرد و بر ثبت خدمات سلامت در سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) تأکید کرد.

لیلا حدادی؛ مسئول بهورزی دانشگاه توضیحاتی در خصوص وضعیت زیر ساخت های بهورزی استان و نتایج عملکردی بهورزان ارائه نمود.

وی هدف از تشکیل این شوراها در سطوح مختلف را کمک به ارتقای عملکرد بهورزان و تهیه ساز و کارهایی برای بهره گیری از تجارب روستاها و در نهایت ارتقای سلامت عنوان کرد.

مسئول بهورزی استان تأکید کرد: دستاورد این شوراها باید منجر به ارتقای عملکرد فنی بهورزان و رفع مشکلات اداری و سازمانی مرتبط با فعالیت آنها باشد.

مهندس صادقی؛ معاون اجرایی مرکز بهداشت استان ضمن تشکر از زحمات و تلاش بهورزان استان و کشور، در خصوص دستاوردهای بهداشت در سطح کشور و استان از ابتدای راه اندازی نظام شبکه و مقایسه وضعیت فعلی مباحثی ارائه کرد.

در ادامه نمایندگان بهورزان انتظارات خود را از مدیران استانی عنوان کردند و در مورد عناوین مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

 

تاریخ درج خبر : شنبه ٢١ اسفند ١٣٩٥  |  کد خبر : ٧١٧٣ | تعداد نمایش خبر : 108
 

 


خروج