از کاربران برتر سامانه سیب در سیریک تقدیر شد
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک از 5 نفر کاربر برتر استانی سامانه سیب تقدیر و تشکر کرد. 

 دکتر رحیمی ضمن بازدید از خانه های بهداشت و پایگاه بهداشتی از نزدیک خدمات بهورزان را رصد کرد و ثبت خدمات در سامانه سیب آنان را  مورد پایش قرار داد. 

وی ضمن تقدیر از بهبود روند عملکرد بهورزان در ورود اطلاعات به سامانه سیب، گفت: اجرای سامانه سیب و افزایش کیفیت فعالیت ها از اولویت های اهداف و برنامه های بهداشتی است و سهولت دسترسی به اطلاعات بیماران، دقت بیشتر در ثبت خدمات و استخراج آمارها از جمله مزایای این سامانه است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیریک عملکرد مطلوب در ورود اطلاعات سامانه، تعداد افراد خدمت گیرنده، خدمات ارایه شده و میانگین خدمات را از معیارهای انتخاب کاربران برتر سامانه سیب دانست.

 

در ادامه از یعقوب ملاحی, محمد شهدادی, حسین زارعی, شمسی افضلی و فرخنده سرزه نیا به عنوان کاربران برتر استانی سامانه سیب با اهدای لوح تقدیر و شاخه گل تقدیر شد.

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ١٥ شهريور ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٠٤٠ | تعداد نمایش خبر : 189
 

 


خروج