صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


برگزاری جلسه آموزشی ازدواج سالم ویژه مزدوجین کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان پارسیان
 

با همکاری و هماهنگی مسئولین آموزشی شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان و کمیته امداد امام خمینی(ره)، جلسه آموزشی ازدواج سالم ویژه مزدوجین تحت پوشش کمیته امداد برگزار شد.

در این جلسه، کارشناس سلامت روان شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان با بیان این مطلب که مهمترین تصمیم در زندگی هر فرد ازدواج است، تأکید کرد: می بایست زوجین روش های مراقبت از عشق ایجاد شده را فرا بگیرند.

ستاری با بررسی سبک های ارتباطی حاکم بر ارتباطات بین زن و شوهرها، روش های مؤثر برقراری ارتباط کارآمد را آموزش داد و در ادامه، زوجین جوان با مهارت های حل تعارض و حل مشکل آشنا شدند.

 تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٦  |  کد خبر : ٨٨٢٧ | تعداد نمایش خبر : 121
 

 


خروج