صفحه اصلی > وبدای مراکز > پارسیان 


در شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان انجام شد:
بررسی دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد
 

با حضور دکتر ماجدی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان و کارشناسان ستادی، دستورالعمل پرداخت مبتنی بر کیفیت خدمات مورد بررسی قرار گرفت.

این دستورالعمل به پرداخت کارانه و سایر مزایای کارمندان منوط به ارائه  خدمات با کیفیت ضمن حفظ کمیت اشاره دارد و در ادامه تصمیم گرفته شد که این دستورالعمل در اختیار کارشناسان ستادی شبکه قرار گیرد و نظرات خود را در جلسه آینده ارائه نمایند.

 تاریخ درج خبر : دوشنبه ٢١ فروردين ١٣٩٦  |  کد خبر : ٧٤٩٨ | تعداد نمایش خبر : 107
 

 


خروج