بازسازی و نوسازی خانه های بهداشت قشم تا پایان سال جاری
 

دکتر بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم ضمن اعلام این مطلب در جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم گفت: باتوجه به لزوم نوسازی خانه های بهداشت و تجهیزات و وسایل آنها از ابتدای سال ، نوسازی خانه های بهداشت در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم قرار گرفت؛ و تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

دکتر بهزادی افزود: باتوجه به لزوم نوسازی خانه های بهداشت و تجهیزات و وسایل آنها از ابتدای سال نوسازی خانه های بهداشت در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم قرار گرفت؛ که تاکنون درصد قابل توجهی از خانه های بهداشت شهرستان بازسازی و نوسازی شده است.

وی با اشاره به خرید تجهیزات مورد نیاز خانه های بهداشت ابراز کرد: با توجه به اهمیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی در سطح یک که با تلاش بهورزان در خانه های بهداشت محقق می شود ، اختصاص مکانی مناسب و استاندارد از اولویت های شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم است؛ لذا انتظار می رود تا پایان سال بازسازی، نوسازی و تجهیز به صورت صد در صد برای مابقی خانه های بهداشت شهرستان محقق شود.

 

شایان ذکر است؛ جلسه شورای بهورزی شهرستان قشم با حضور نمایندگان بهورز شهرستان ، نمایندگان مراقبین ناظر مراکز و همچنین مسئولین واحدهای ستادی، معاون بهداشتی شبکه و دکتر بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم برگزار شد.

تاریخ درج خبر : يکشنبه ١٩ شهريور ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٠٤٩ | تعداد نمایش خبر : 135
 

 


خروج