صفحه اصلی > وبدای مراکز > بندرعباس 


در بازدید کارشناسان وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت:
ارزیابی ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس
 

طی بازدید بازرسین وزارت بهداشت و درمان راه اندازی و ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) بندرعباس مورد ارزیابی و تقدیر قرار گرفت.

در بازدید صورت گرفته علاوه بر تصفیه خانه فاضلاب، بخش عفونی، اورژانس، جایگاه امحاء زباله و بی خطر سازی زباله های عفونی، جایگاه دپوی موقت زباله، نحوه مدیریت پسماندها و موازین بهداشتی مرتبط با کنترل عفونت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مهندس ذبیحی کارشناس وزارت بهداشت و درمان در جلسه کارشناسی مرتبط با بازدید ضمن مثبت بر شمردن اقدامات صورت گرفته در زمینه بهداشت محیط و کنترل عفونت طبق سنجه های وزارت مطبوع راه اندازی و ارتقای سیستم تصفیه فاضلاب و استفاده از پساب خروجی فاضلاب جهت آبیاری فضای سبز را از اقدامات قابل تقدیر دانست.

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص) طی این جلسه ضمن بیان اینکه بهداشت محیط شامل اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزا از محیط خارج به داخل و بالعکس جلوگیری می کند گفت : عوامل محیطی مثل آب ، فاضلاب ، زباله ، هوا و غذا باید به نحوی کنترل شود که علاوه بر ایجاد محیطی سالم به بهبود بیماران کمک نماید.

دکتر مهدی حسنی آزاد در ادامه افزود: فاضلاب بیمارستان ها در صورت عدم تصفیه مناسب منبع اصلی ایجاد زباله های دارویی و مواد شیمیایی می باشد لذا وارد شدن بدون تصفیه یا با تصفیه ناقص آن به فاضلاب شهری باعث شیوع بیماریهای عفونی می گردد.

 

وی ضمن عنوان اینکه استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی برای تمام بیمارستانها ضروری می باشد گفت: با همکاری کارشناسان بهداشت محیط پکیج تصفیه خانه فاضلاب مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم(ص) ارتقاء یافته است و خروجی آن طبق استانداردهای وزارت بهداشت قابل استفاده برای مصارف کشاورزی و فضای سبز می باشد.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٦  |  کد خبر : ٩٠٦١ | تعداد نمایش خبر : 193
 

 


خروج