صفحه اصلی > اخبار معاونت ها > معاونت توسعه و مدیریت منابع 


برگزاری دوره آموزشی نرم افزار کلیک ویو گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
 

با توجه به نیاز آماری مدیران، گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان اقدام به برگزاری دوره آموزشی با گروه هدف کارشناسان  آمار و رابطین آماری نمود.

مریم رضایی؛ رییس گروه آمار دانشگاه گفت: در این دوره کارشناسان  با نرم افزاری آشنا شدند که با استفاده از آن بتوانند داشبوردهای مدیران خود را ایجاد نمایند و تجمیع آماری را در واحدهای خود انجام دهند.

رضایی خاطر نشان کرد: برگزاری دوره های آموزشی رابطین آماری و کارشناسان آمار موجبات توانمندی آنان را در تحلیل داده های آماری مورد نیاز مدیران و تسهیل در دسترسی نیازهای آماری فراهم می آورد.

 

وی در ادامه افزود: توانمند کردن رابطان و کارشناسان آماری در شبکه های بهداشت و درمان  و بیمارستان ها و معاونت ها از طریق برگزاری دوره های آموزشی مربوطه و همایش های علمی میسر است که این امر باعث افزایش توان تخصصی دستگاه و در پی آن رشد و تعالی اهداف سازمان می گردد.

تاریخ درج خبر : جمعه ١٠ آذر ١٣٩٦  |  کد خبر : ١٠٠٧٠ | تعداد نمایش خبر : 274
 

 


خروج