صفحه اصلی > آرشیو تصویری 


همایش پیاده روی هفته سلامت 95 (6)


همایش بزرگ غلبه بردیابت (1)


نشست خبری ریاست دانشگاه بااصحاب رسانه درخصوص برنامه های هفته سلامت95


صبحانه سالم،مجتمع آموزشی دانشگاه (44)


صبحانه سالم،مجتمع آموزشی دانشگاه (31)


صبحانه سالم،مجتمع آموزشی دانشگاه (27)


سخنرانی ریاست محترم دانشگاه


سخنرانی دکترحسنی آزاد وانجام غربالگری دیابت درمحل برگزاری نمازجمعه بندرعباس (12)


سخنرانی دکترحسنی آزاد وانجام غربالگری دیابت درمحل برگزاری نمازجمعه بندرعباس (6)


دیدارهئیت رئیسه دانشگاه باآیت الله نعیم آبادی (3)


بیلبردهای هفته سلامت 95 (1)


بازدیدریاست محترم دانشگاه ومعاون درمان ازغرفه اورژانس 115


بازدیدریاست محترم دانشگاه ازغرفه خیرین سلامت دانشگاه


اهداء گل وسیب سلامت به بیماران بستری دربیمارستان شهید محمدی (68)


اهداء گل وسیب سلامت به بیماران بستری دربیمارستان شهید محمدی (32)


اهداء گل وسیب سلامت به بیماران بستری دربیمارستان شهید محمدی (14)


اهداء گل وسیب سلامت به بیماران بستری دربیمارستان شهید محمدی (14)


انجام تست دیابت ازخبرنگاران


افتتاح غرفه شبکه بهداشت شهرستان پارسیان توسط ریاست محترم دانشگاه


استقبال بازدیدکنندگان نمایشگاه هفته سلامت ازبرنامه های شاد ومتنوع جنگ شادی سلامت (2)


اجرای نمایشهای شادوآموزشی برای کودکان درجنگ شادی سلامت


آئین افتتاح نمایشگاه وجشنواره هفته سلامت 95 رونمایی از پوستر هفته سلامت (2)