صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


بازدید کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی از شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان
 

دکتر غلامحسین خدایی؛ سردبیر فصلنامه بهورز و مهندس حسنی، کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی خراسان رضوی به همراه دکتر جاودان؛ معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، دکتر مریدی و دکتر خجندی؛ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان و صالحی؛ معاون بهداشتی از واحدهای ستادی شبکه و مرکز بهداشتی درمانی  بیکاه و خانه بهداشت سکل بازدید کردند.

این بازدید با هدف نظارت بر نحوه اجرای بسته های جدید خدمتی در راستای ارائه خدمات بهداشتی، روند اجرای طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت، بررسی شاخص های بهداشتی در سال 1395، برنامه عملیاتی سال 1396 و رصد نحوه ثبت خدمات در سامانه سیب بود.

 در این بازدید، دکتر خجندی با تشریح کلیه فرآیندها و فعالیت ها، نمایی از اجرای برنامه طرح تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت را بیان کرد.

در ادامه این بازدید کارشناسان ستادی، کارشناسان مرکز بهداشتی درمانی بیکاه و بهورزان خانه بهداشت سکل، با بیان نحوه سرشماری، بیماریابی، ویزیت پایه، خدمات دندانپزشکی، مشاوره تغذیه و سایر فعالیت ها و نحوه اجرای فرآیندهای مدنظر را تشریح کردند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودان با قدردانی از بازدید صورت گرفته در راستای ارتقاء کیفیت خدمات، از حمایت های رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و همچنین معاون بهداشتی دانشگاه  قدردانی کرد و گفت: اگر امروز شاهد استقرار مجتمع های سلامت و ارتقاء سطح خدمات دهی بهداشتی و درمانی در شهرستان هستیم، مطمئناً به خاطر حمایت های صورت گرفته بوده است.

در این بازدید همچنین مهرداد صالحی؛ معاون بهداشتی  شبكه بهداشت و درمان رودان براي مرتفع شدن مشكلات، بازرسان را در جريان عملکرد شبكه و کمبودها، اعم از کمبود تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی قرار داد.

 

    

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٦  |  کد خبر : ٧٥٦٦ | تعداد نمایش خبر : 307
 

 


خروج