صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


نیازهای سلامت روانی جامعه در طرح تحول نظام سلامت در شهرستان بندرعباس پیگیری می شود
 

جلسه مشترک هماهنگی با حضور دکتر حمزه صدیق؛ رئیس بیمارستان ابن سینا، دکتر ذاکری؛ رییس مرکز بهداشت شهرستان و روانپزشکان بیمارستان ابن سینا و جمعی از کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در دفتر مدیریت بیمارستان اعصاب و روان مجتمع آموزشی در مانی پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.

فروزنده؛ کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد مرکز بهداشت شهرستان بندرعباس در خصوص ارتباط سطح 1 مراقبت با سطح 2 گفت: در این جلسه پیگیری بیماران روانی بعد از ترخیص بیمارستان (سطح 2) و ارجاع بیماران از مراکز خدمات جامع سلامت شهری و مراکز بهداشتی درمانی روستایی (سطح 1) به مرکز تخصصی، بیمارستان یا روانپزشکی و دریافت پسخوراند جهت ثبت در پرونده بیماران بحث و بررسی شد.

کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد یادآور شد: فرم ارجاع به مراکز بالاتر ، به بیمارستان تحویل داده شد تا درصورت ارجاعات بیمار از (سطح یک )پزشک مراکز خدمات جامع سلامت شهری و مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان بندرعباس به مرکز تخصصی  بیمارستان ابن سینا توسط روانپزشکان تکمیل و با  ارائه فیدبک تحویل مرکز مربوطه ارجاع دهنده گردد.

وي افزود: يکي ديگر از دستاوردهاي نظام تحول سلامت در بحث سلامت روان، وارد کردن خدمات پيشگيري و درمان و حتي کاهش آسيب مصرف مواد به نظام مراقبت هاي بهداشتي اوليه است ضمن آن که ورود به حيطه سلامت اجتماعي – خدماتي نيز موضوع مهمي است که مي تواند پيشرفت و ارتقاي کمي و کيفي خدمات را در پي داشته باشد.

فروزنده تصریح کرد: بیماران روانی جزو بیماران ویژه یا خاص تلقی می‌‌شوند و نیازمند نگاه ویژه در سیاستگذاری های نظام تحول سلامت هستند. نظام سلامت در سطح یک پیشگیری و با آگاهی‌بخشی به مردم و حل موضوع هزینه‌های درمان، می‌تواند میزان اختلالات روحی و روانی را کم کرده و بار روانی بیماران را کاهش دهد.

کارشناس مسئول سلامت روانی اجتماعی مرکز بهداشت شهرستان اظهار کرد: اقداماتی از جمله پیشگیری از خشونت خانگی، سوء مصرف مواد، پیشگیری از خودکشی که در سطوح اولیه پیشگیری مطرح می‌شود، همچنین اقدامات تشخیصی و درمانی، بازتوانی و بهبود، خدمات مشاوره ای و روانشناختی بدون نیاز به مراکز بیمارستانی انجام می‌شود.

وی ابراز داشت : بازگشت بیمار به جامعه یکی از مسائلی مهمی است که افراد پس از سپری کردن دوره بیماری با آن مواجه می‌شوند که در این خصوص باید آموزش‌هایی در نظر گرفته شود تا بسترهای لازم برای بازگشت این افراد را به جامعه فراهم آورد.

 

وی در پایان خاطر نشان کرد : آموزش پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت شهری و مراکز بهداشتی درمانی روستایی بر اساس پروتکل درمانی بیماران اعصاب و روان توسط روانپزشکان بیمارستان ابن سینا  در اسرع وقت برگزار می گردد.  

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ٢٢ دی ١٣٩٥  |  کد خبر : ٦٦٧٥ | تعداد نمایش خبر : 190
 

 


خروج