صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


اجرای بسیج بهداشت حرفه ای برای مقابله با کوید 19در ایام نوروز و تعطیلات

رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی از اجرای بسیج بهداشت حرفه ای برای مقابله با کوید 19در ایام نوروز و تعطیلات توسط بازرسان کار خبر  داد.

 شاهرخ زمردی، رئیس گروه سلامت کار معاونت بهداشتی با  اشاره به راستای صیانت کلیه شاغلین و  با توجه به حساسیت و اهمیت کنترل عوامل شغلی و مرتبط با کار در پیشگیری و کاهش بار بیماری ناشی از کرونا ویروس درکلیه گروههای شغلی  تاکید کرد.

وی گفت:  برنامه تشدید نظارت بهداشت حرفه ای با هدف مقابله با کرونا ویروس در ایام نوروز اجرایی می گردد.

زمردی اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته توسط بازرسان کار در برنامه بسیج بهداشت حرفه ای برای مقابله با کوید 19در ایام نوروز و تعطیلات شامل: تشدید بازرسی از کارگاه ها کوچک، متوسط و بزرگ و مراکز ارایه دهنده خدمات و محیط های صنعتی که در ایام پیش رو و تعطیل و غیر تعطیل فعالیت دارند، نظارت بر کمپ های کارگری و مسکونی کارگران و کارگاههای خانگی و مشاغل روستایی، آموزش و اطلاع رسانی به منظور پیشگیری از کرونا ویروس در جمعیت شاغلین و به تبع آن خانواده های آنان، نظارت برنحوه  صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی توسط شاغلین  و نظارت برمحیط کارهای شغلی جمعی و دارای مراجعه زیاد نظیر پمپ بنزین ها و نظایر آنها می باشد.

 

 

تاریخ درج خبر : شنبه ٩ فروردين ١٣٩٩  |  کد خبر : ١٧١٦٦ | تعداد نمایش خبر : 234
 

خروج