صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


برگزاری جلسه شورای بهورزی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم
 

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم گفت: نقش بهورزان در سلامت جامعه بی بدیل بوده و در سایه تلاش، مسئولیت پذیری و دلسوزی می توان شایسته ترین خدمات را به مردم جزیره ارائه نمود، و شاهد رشد شاخص های بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت و به تبع آن ارتقا سطح سلامت جامعه بود.

دکتر حمیدرضا بهزادی افزود: نگهداری بهینه از  وسایل و تجهیزات موجود در خانه های بهداشت حائز اهمیت بوده  و یکی از  ملزومات  ارائه خدمات استاندارد می باشد.

وی ضمن تاکید بر رعایت سلسله مراتب اداری در مکاتبات اظهار داشت: تعریف و برقراری اتوماسیون اداری جهت بهورزان خانه های بهداشت سطح شهرستان قشم به منظور صرفه جویی در مصرف کاغذ و تسریع در انجام امور اداری است.

جلسه شورای بهورزی با حضور دکتر بهزادی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قشم، دکتر زرنگ معاون بهداشتی شبکه، مدیر مرکز آموزش بهورزی، مسئولین فنی، اداری،پشتیبانی ستاد شبکه، سرپرستان، مراقبین ناظر و نمایندگان شورای بهورزی مراکز خدمات جامع سلامت در سالن کنفرانس شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار و مصوبات جلسه قبل بررسی شد.

در خواست نمایندگان شورای بهورزی در این جلسه، تقویت زیر ساخت های مربوط به سامانه سیب جهت ثبت به موقع خدمات ارائه شده به خدمت گیرندگان بود.

 

 

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨  |  کد خبر : ١٥٨٧٠ | تعداد نمایش خبر : 363
 

 


خروج