صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


پایش و نظارت مرکز خدمات جامع سلامت زهوکی و سولقان میناب
 

دکتر محمدرضا حسینی زینلی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میناب به همراه تیم مدیریتی شبکه به منظور نظارت و پایش، جهت کنترل بر عملکرد و ارزیابی شاخص های بهداشتی و بررسی سامانه سیب و فعالیت های انجام شده، از مرکز خدمات جامع سلامت زهوکی و سولقان و خانه های بهداشت تحت پوشش بازدید کرد.

دکتر حسینی در حاشیه این بازدید گفت: دستیابی به شاخص های مورد انتظار بهداشتی، از اهداف اساسی مراکز خدمات جامع سلامت می باشد و ثبت الکترونیکی تمام موارد در سامانه سیب، از ضروری ترین وظایف شبکه بهداشت است که در این راستا کارشناسان واحدهای ستادی شبکه از نزدیک روند اجرای برنامه های مختلف بهداشتی مراکز خدمات جامع سلامت و خانه های تحت پوشش را مورد ارزیابی قرار دادند.

دکتر حسینی افزود: هدف از بازدیدهای تیمی، پایش و ارزشیابی تمام برنامه های مراکز و خانه های  بهداشت، شناسایی نقاط ضعف و قوت برنامه های بهداشتی در مراکز و خانه های بهداشت برای برنامه ریزی بهتر و پیشبرد اهداف از قبل تعیین شده می باشد.

تاریخ درج خبر : چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٣٨٠٢ | تعداد نمایش خبر : 88
 

 


خروج