صفحه اصلی > اخبار دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 


مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بشاگرد:
تعامل و همکاری مردم و مسئولان راه حل مشکلات حوزه سلامت است/ ارتقاء شاخص های بهداشتی دربشاگرد
 

هفتمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان بشاگرد در محل سالن اجتماعات فرمانداری و به ریاست فرماندار با دستور کار بهداشت مواد غذایی و با حضور اکثر اعضا برگزار شد.

دکتر عباس علیمراد مدیر شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان بشاگرد گفت :سلامت مردم از مھمترین مقوله ھای مھم و مورد توجھی است که خوشبختانه با تعامل و ھمکاری بین مردم و مسئولین، تلاش برای رفع مسائل و مشکلات بھداشتی به حداکثر رسیده و شاھد تغییرات اساسی در خصوص ارتقاء شاخص ھای بھداشتی در شهرستان ھستیم.

دکتر علیمراد گفت: ھر جامعه ای که در عرصه سلامت گام ھای بلند و موثری برداشته است، توانسته به بسیاری از اھداف و برنامه ریزی ھای بلند مدت و کوتاه مدت خود دست یابد.

وی با اشاره به اینکه دستگاھھا، نھادھا و ارگان ھای سطح شهرستان با شبکه بهداشت در راستای ارتقاء سلامت شھروندان مشارکت فعالانه ای دارند، خاطر نشان کرد: ھمه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بھداشتی شھروندان تلاش کنیم و البته برای تحقق این مھم تلاش، اھتمام و تعامل شھروندان نیز بسیار موثر و سودمند خواھد بود.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان خاطرنشان کرد: باید به سلامت و امنیت مواد غذائی و بھداشتی توجه ویژه ای داشته باشیم و دست اندرکاران این حوزه ھا باید از تمام توان خود برای نظارت و اجرای برنامه ھای سلامت محور خود در خصوص بھداشت محیط و امنیت مواد غذائی به کار ببندند.

تاریخ درج خبر : دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧  |  کد خبر : ١٣٠٦٥ | تعداد نمایش خبر : 33
 

 


خروج